Church Street Smithtown - Smithtown: Macleay River at Smithtown. Church Street Smithtown - Smithtown:  Macleay River at Smithtown.