Singleton Showground - Singleton:  View of the Showground late afternoon. Singleton Showground - Singleton:  View of the Showground late afternoon.