Nyngan Leisure and Van Park - Nyngan: Nyngan Leisure Van Park - Laundry Nyngan Leisure and Van Park - Nyngan:  Nyngan Leisure Van Park - Laundry
Photo kindly supplied by Rockylizard (John) of Nyngan.