Nyngan Leisure and Van Park - Nyngan: Nyngan Leisure Van Park - Amenites Block Nyngan Leisure and Van Park - Nyngan:  Nyngan Leisure Van Park - Amenites Block
Photo kindly supplied by Rockylizard (John) of Nyngan.