Nyngan Leisure and Van Park - Nyngan: Nyngan Leisure Van Park - back area Nyngan Leisure and Van Park - Nyngan:  Nyngan Leisure Van Park - back area
Photo kindly supplied by Rockylizard (John) of Nyngan.