Kuranda Rainforest Accommodation Park - Kuranda: Kuranda Rainforest Park welcome sign Kuranda Rainforest Accommodation Park - Kuranda:  Kuranda Rainforest Park welcome sign